Zijn toekomst

Het is hard, maar door zijn handicap ziet de toekomst van Ygersi er niet rooskleurig uit. In Albanië zijn naar schatting 120.000 kinderen met een beperking, waarvan de overheid er maar ongeveer 1.100 ondersteunt. De rest ontvangt geen enkele ondersteuning.

Gehandicapten horen er niet bij

Als je in Albanië gehandicapt bent, hoor je er eigenlijk niet bij. Veel gehandicapten komen hun huis amper uit, leren niks en kunnen maar heel af en toe lekker spelen of plezier maken. Goede voorzieningen en zorg zijn er nauwelijks. De voorzieningen die er zijn, vind je in de hoofdstad. Buiten het bereik van de meeste gehandicapten die geen geld hebben voor de reiskosten. In ziekenhuizen is alleen plaats voor noodgevallen, niet voor chronische beperkingen.

Schaamte

Er is veel schaamte bij ouders die een gehandicapt kind krijgen. Velen durven er niet over te praten, laat staan hun kind te laten zien. Het hebben van een kind met een beperking legt een enorme druk op het gezin. Ouders belanden vaak in een echtscheiding en soms worden de kinderen aan hun lot overgelaten en sterven.

Dat is Ygersi gelukkig niet overkomen. Naar school kan hij ook. Maar later een baan vinden, lijkt een utopie. En zonder baan, geen inkomsten. Hoe kan hij dan eten kopen, zichzelf onderhouden? De enige manier om Ygersi een betere toekomst te geven, is een operatie aan zijn heup zodat hij weer normaal kan functioneren.